Chat với Chúng tôi

Tư vấn đầu tư

tuyen-dung--truong-phong-quan-ly-kinh-doanh-bds-quoc-te

Tuyển dụng: Trưởng phòng quản lý kinh doanh BĐS quốc tế

Admin 10/12/2018

LT Pacific Investments Pty Ltd là công ty tại Melbourne, Australia – cấp phép hoạt động bởi Sở thuế Australia Tax Office, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Đầu tư, Di trú, Bất động sản. Công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động tại Văn phòng Việt Nam từ 2019, tìm kiếm nhiều vị trí ứng viên có năng lực và phù hợp với môi trường công ty.

Xem thêm
tuyen-dung--chuyen-vien-bat-dong-san-quoc-te

Tuyển dụng: Chuyên viên Bất động sản Quốc tế

Admin 10/12/2018

LT Pacific Investments Pty Ltd là công ty tại Melbourne, Australia – cấp phép hoạt động bởi Sở thuế Australia Tax Office, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Đầu tư, Di trú, Bất động sản. Công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động tại Văn phòng Việt Nam từ 2019, tìm kiếm nhiều vị trí ứng viên có năng lực và phù hợp với môi trường công ty.

Xem thêm